AKB48 32nd Single Senbatsu General Election

Date: 06/08/2013
Participating groups: AKB48, HKT48, NMB48, SKE48
Previous: AKB48 27th Single Senbatsu
Next: AKB48 37th Single Senbatsu

Pos.AgeTeamVotes% Total% Group2012201120102009
32nd Single Senbatsu members
1.Sashihara Rino20H150.570 6.9% 71.4%+34.67339.00+59.45227.00+1019.6704.00+827.1170.00
2.Oshima Yuuko24K136.503 6.2% 12.3%-11.108837.00+12.122843.00-11.31448.00+12.3345.00
3.Watanabe Mayu19A101.210 4.6% 9.1%-12.72574.00+35.59118.005.20088.00-14.2625.00
4.Kashiwagi Yuki21B96.905 4.4% 8.7%-13.71076.003.74252.00+58.15466.00+19.1920.00
5.Shinoda Mariko27A92.599 4.2% 8.3%5.67017.00-14.60539.00-13.23139.003.2852.00
6.Matsui Jurina16SK77.170 3.5% 15.7%+39.45747.00+514.27804.00-410.12168.00+919.1371.00
7.Matsui Rena21E73.173 3.3% 14.9%+310.42030.0010.36929.00+111.12082.00+1829.1073.00
8.Takahashi Minami22A68.681 3.1% 6.2%-26.65480.00+17.52790.00-16.17787.00-15.2614.00
9.Kojima Haruna25B67.424 3.1% 6.1%-27.54483.00-16.52920.00+17.16231.00-16.2543.00
10.Miyazawa Sae22SNHK65.847 3.0%+111.40261.0011.33500.00-29.12560.00+514.1547.00
11.Itano Tomomi21K63.547 2.9% 5.7%-38.50483.008.50403.00-44.20513.00+37.2281.00
12.Shimazaki Haruka19B57.275 2.6% 5.2%+1123.14633.00+2828.3076.00
13.Yokoyama Yui20A53.903 2.5% 4.9%+215.25541.00+419.16455.00
14.Yamamoto Sayaka19N51.793 2.4% 26.4%+418.23020.00+1028.8697.00
15.Watanabe Miyuki19NB44.116 2.0% 22.5%+419.19159.00
16.Suda Akari21KII43.252 2.0% 8.8%+1329.11323.00+736.5343.00
Under Girls
17.Shibata Aya20KII39.739 1.8% 8.1%
18.Minegishi Minami20